NEU
سپتامبر 16, 2019
PRO
سپتامبر 16, 2019

PIt

PIt
پلاکت‌ها اجزای کوچک دیسک شکلی‌هستند که در خون وجود دارند و از بقیه سلول‌های خونی بسیار کوچکترند. این ساختار‌ها حاوی آنزیم‌های هستند که باعث انعقاد خون میشوند و وظیفه اصلی‌آنها جلوگیری از خون ریزی و خارج شدن گلبول قرمز از داخل رنگ است.
plt نشان دهنده تعداد پلاکت‌ها در هر میلی‌لیتر مکعب خون است و عدد مربوط به آن معمولا بزرگترین عدد برگه‌آزمایش خون است.
به غیر از کنترل سیستم انعقاد خون از میزان پلاکت برای برسی‌روند بهبود نارسایی مغز استخوان و بیماری‌های خونی هم استفاده میشود.
 مقادیر طبیعی: پلاکت بین ۱۵۰ هزار تا ۴۰۰ هزار در هر میلی‌لیتر مکعب خون برای بزرگسالان طبیعی است. در نوزادان این مقدار کمی‌بیشتر است.
 محدوده خطر: پلاکت زیر ۵۰ هزار یا بیشتر از یک میلیون کاملا قی‌طبیعی است و نیز ماند توجه است.
نکته:
ورزش شدید و قدرتی‌باعث افزایش میزان پلاکت میشود.
در هنگام قاعدگی مقدار پلاکت کمی‌کاهش پیدا می‌کند.
قرص‌های ضد با ر داری باعث بالا رفتن مقدار پلاکت میشوند. در حالی‌که استمینوفن پلاکت را کاهش میدهد.
صبح آزمایش خون بدهید.