آزمایش هموگلوبين گليکوزيله (HbA1C) ، گلیکوهموگلوبین (GHb)
نوامبر 19, 2019
آزمایش کلسترول خون (Cholesterol)
نوامبر 24, 2019

آزمایش هموسیستئین (HCY)

برای پیش بینی بیماری عروقی کرونر، مغزی و محیطی آزمایش هموسیستئین نیاز است. این آزمایش در صورت وجود استعداد فامیلی قوی یا شروع زودهنگام بیماری عروقی، باید انجام بگیرد تا مشخص گردد که افزایش هموسیستئین به صورت ژنتیکی می باشد یا اکتسابی. از آن جایی که سطوح هموسیستئین با کمبود B12 یا فولات مرتبط می باشد. همچنین برای تشخیص و بهبودی سوء تغذیه آزمایش هموسیستئین مفید است.

{slider دلایل کاهش هموسیستئین}

دلایل کاهش هموسیستئین:

بدون توضیح

{slider دلایل افزایش هموسیستئین}

دلایل افزایش هموسیستئین:

 • کمبود ویتامین B6  یا B12
 • سوء تغذیه
 • کمبود فولات
 • سیستینوری
 • بیماری عروقی محیطی
 • بیماری عروقی مغزی و بیماری قلبی – عروقی

{slider داروهای افزایش و کاهش هموسیستئین}

داروهای افزایش و کاهش هموسیستئین:

داروهایی که باعث افزایش سطح هموسیستئین می شود :

داروهای …

 • متوترکسات
 • کاربامازپین
 • آزاریبین
 • فنی توئین
 • NO و تئوفیلین
 • مصرف ویتامین B
 • کشیدن سیگار
 • مبتلایان به آسیب های کلیوی
 • افزایش سن

داروهایی که باعث کاهش سطح هموسیستئین می شود :

 • داروهایی نظیر تاموکسی فن
 • اسید فولیک
 • قرص های ضد بارداری

{slider شرایط نمونه گیری آزمایش هموسیستئین}

شرایط نمونه گیری آزمایش هموسیستئین:

10-12 ساعت قبل از آزمایش بیمار باید ناشتا باشد. همچنین مقدار زیادی هموسیستئین در گوشت می باشد.

{slider آزمایشات تکمیلی آزمایش هموسیستئین}

آزمایشات تکمیلی آزمایش هموسیستئین:

 • لیپوپروتئین ها
 • آپوپروتئین ها
 • B12  و فولات
 • کلسترول
 • تری گلیسرید ها

{slider تفسیر آزمایش هموسیستئین}

تفسیر آزمایش هموسیستئین:

برای پیش بینی بیماری عروقی کرونر، مغزی و محیطی آزمایش هموسیستئین نیاز است. این آزمایش در صورت وجود استعداد فامیلی قوی یا شروع زودهنگام بیماری عروقی، باید انجام بگیرد تا مشخص گردد که افزایش هموسیستئین به صورت ژنتیکی می باشد یا اکتسابی. از آن جایی که سطوح هموسیستئین با کمبود B12 یا فولات مرتبط می باشد. همچنین برای تشخیص و بهبودی سوء تغذیه آزمایش هموسیستئین مفید است.

{slider مقادیر نرمال آزمایش هموسیستئین}

مقادیر نرمال آزمایش هموسیستئین:

4-14 میکرومول / لیتر

{slider مقادیر بحرانی آزمایش هموسیستئین}

مقادیر بحرانی آزمایش هموسیستئین:

مقادیر بیش از حد نرمال

{/sliders}