آزمایش سطح آهن (Fe)
نوامبر 19, 2019
آزمایش هموگلوبين گليکوزيله (HbA1C) ، گلیکوهموگلوبین (GHb)
نوامبر 19, 2019

آزمایش کراتین فسفوکیناز (CPK)

این آنزیمی داخل سلولی می باشد که غلظت آن در عضله اسکلتی، میوکارد و مغز بالا است و آسیب به هر یک از این بافت ها باعث افزایش سطح سرمی کراتین فسفوکیناز CPK می شود. این آنزیم سه ایزوفرم دارد که هر یک منشا بافتی CPK سرم را مشخص میکند: (MM عضله اسکلتی)، (MB میوکارد) و (BB مغز). بیش از 95 درصد CPK توتال سرم را درافراد سالم تقریبا CPK-MM تشکیل می دهد.

{slider دلایل کاهش کراتین فسفوکیناز}

دلایل کاهش کراتین فسفوکیناز:

 • بیماری های کبدی ناشی از الکل
 • توده هاي متاستاز داده به كبد
 • هيپرتيروئيديسم
 • ماههای اول حاملگی
 • بيماري كوشينگ
 • بيماري هاي بافت همبند
 • آرتريت روماتوئيد
 • بيماران با عفونت يا سپتي
 • آنهایی که توده عضلانی کمی دارند
 • درماتومیوزیت
 • پلی میوزیت شدید

{slider دلایل افزایش کراتین فسفوکیناز}

دلایل افزایش کراتین فسفوکیناز:

بيماري ها يا آسيب هاي وارده بر عضله قلبي، عضله اسكلتي و سیستم عصبی

{slider داروهای افزایش و کاهش کراتین فسفوکیناز}

داروهای افزایش و کاهش کراتین فسفوکیناز:

داروهایی …

 • كاپتوپريل
 • كلشيسين
 • لواستانين
 • ليتيوم
 • ليدوكائين
 • پروپرانولول
 • سوكسينيل كولين
 • كدئين
 • پريگوگين
 • ايميپرامين
 • ميوپرين
 • فنوباربيتال
 • آمپي سيلين
 • آسپرين
 • كلوفيبرات
 • دگزامتازون
 • فوروزمايد
 • آمفوتريپسينB
 • برخي داروهاي بيهوشي
 • داروهاي ضد انعقاد
 • افزايش BMI
 • الكل
 • مورفين
 • هروئين

فعالیت های شدید جسمی، اعمال جراحي و یا تزریق عضلانی ممکن است منجر به بالا رفتن گذرا CPK شوند.

{slider شرایط نمونه گیری آزمایش کراتین فسفوکیناز}

شرایط نمونه گیری آزمایش کراتین فسفوکیناز:

آزمایش کراتین فسفوکیناز نیازی به ناشتایی و محدودیت رژیم غذایی ندارد.

{slider آزمایشات تکمیلی آزمایش کراتین فسفوکیناز}

آزمایشات تکمیلی آزمایش کراتین فسفوکیناز:

 • AST
 • GGTP
 • ALT
 • LDH
 • LAP

{slider تفسیر آزمایش کراتین فسفوکیناز}

تفسیر آزمایش کراتین فسفوکیناز:

تفسیر آزمایش کراتین فسفو کیناز (CPK) آنزیمی داخل سلولی می باشد که غلظت آن در عضله اسکلتی، میوکارد و مغز بالا است و آسیب به هر یک از این بافت ها باعث افزایش سطح سرمی CPK می شود. این آنزیم سه ایزوفرم دارد که هر یک منشا بافتی CPK سرم را مشخص میکند: (MM عضله اسکلتی)، (MB میوکارد) و (BB مغز). بیش از 95 درصد CPK توتال سرم را درافراد سالم تقریبا CPK-MM تشکیل می دهد. افزایش فعالیت CK پلاسما می تواند ترکیبی از این سه ایزو آنزیم باشد که بیشترین مقدار را CPK-MM تشکیل می دهد. علت پایین بودن غلظت MB و فقدان BB در سرم، کم بودن میزان آن در بافت قلبی و مغز و کوتاه بودن نیمه عمر MBو BB درمقایسه با MMمی باشد. همچنین BB قادر نیست از سد رگ های خونی – مغزی عبور کند. در جریان خون آنزیم های پروتئولیتیک،MM را به MM 1 وMM2 و MB را به MB1 وMB2 هیرولیز می کنند.

{slider مقادیر نرمال آزمایش کراتین فسفوکیناز}

مقادیر نرمال آزمایش کراتین فسفوکیناز:

نوزادان: 68-580 U/L (واحد SI)
مردان: 55-170 U/L (واحد SI)
زنان: 30-135 U/L (واحد SI)
بالغین / افراد مسن: مقادیر بعد از ورزش بیشتر می باشند.

{slider مقادیر بحرانی آزمایش کراتین فسفوکیناز}

مقادیر بحرانی آزمایش کراتین فسفوکیناز:

مقادیر بیش از حد نرمال

{/sliders}