اکتبر 26, 2019

آزمایش قند خون ناشتا F.B.S

آزمایش قند خون ناشتا F.B.S آزمایش قند خون (Fasting Blood Sugar ، با اختصار آزمایش FBS) برای شناسایی بیماری مرض قند (دیابت) استفاده می شود که […]
اکتبر 26, 2019

آزمایش کراتینین Creatinine

آزمایش کراتینین Creatinine آزمایش کراتینین جهت تشخیص اختلالت کلیوی استفاده میشود . کراتین فسفات که در انقباض عضله اسکلتی دخالت دارد تجزیه شده و به کراتینین […]
اکتبر 26, 2019

آزمایش اوره خون Blood Urea Nitrogen (BUN)

آزمایش اوره خون Blood Urea Nitrogen (BUN) Test آزمایش اوره خون برای مواردی مانند، سنجش کلی عملکرد کلیه و سرعت تصفیه گلومرولی (GFR)، تشخیص افتراقی اورمی […]
نوامبر 1, 2019

آزمایش فسفر – فسفات Phosphate(PO4) , Phosphorus(P)

آزمایش فسفر – فسفات Phosphate(PO4) , Phosphorus(P) فسفر در بدن به شکل فسفات وجود دارد. سطح فسفات توسط سوخت و ساز کلسیم، هورمون پاراتیروئید، دفع کلیوی […]