آمادگی قبل از آزمایش

ژانویه 20, 2020

ناشتایی برای آزمایش

داشتن اطلاعات در مورد آمادگی آزمایش بسیار مفید و لازم است و رعایت نكاتی فبل از انجام بیشتر آزمایش ها ضروری است كه اگر به خوبی […]
ژانویه 29, 2020

نمونه های درست آزمایشگاهی

ارائه نمونه صحیح به آزمایشگاه برای نتیجه درست بسیار مهم و مفید است ؛ در این مقاله به دستورالعمل ها و آمادگی های لازم برای انجام […]
فوریه 29, 2020

دستور العمل جمع آوری ادرار 24 ساعته

شرایط جمع آوری ادرار 24 ساعته هدف از جمع آوري نمونه ادرار 24 ساعته اندازه گيري و ارزيابي ميزان دفع مواد مختلف ( مثل پروتئين، كراتينين، […]