راهنمای جواب آزمایش

سپتامبر 16, 2019

HGB

HGBمخفف HEMOGLOBIN است و منظور از آن ميزان رنگدانه خون انسان است که مقدار آن در خون نشاندهنده کم خوني يا پرخوني و يا طبيعي بودن […]
سپتامبر 16, 2019

HCT

HCTمخفف HEMATOCRIT مي باشد و بيانگر نسبت حجم سلولي خون و بخش مايع خون مي باشد.   HCTهموتوکریت یا اچ‌سی‌تی‌هم یکی‌از مقادیر اندازه گیری گلبول قرمز […]
سپتامبر 16, 2019

HBA1C

HBA1Cدر گلبولهاي سرخ انواع مختلفي از هموگلوبين ها وجود دارد که بيشترين غلظت را در افراد بالغ هموگلوبين نوع A تشکيل ميدهد اما مقدار کمي از […]
سپتامبر 16, 2019

پتاسیم K

پتاسیم Kبدن به تغيير مقدار پتاسيم بسيار حساس است. با بالا يا پايين رفتن پتاسيم، آريتمي قلبي يا آسيب هاي عصبي اتفاق مي افتد. مقادير نرمال […]