آزمایش بیلی روبین
نوامبر 17, 2019
آزمایش سطح آهن (Fe)
نوامبر 19, 2019

آزمایش آمیلاز خون

آزمایش آملاز سرم به راحتی انجام می شود و بخش حساس آزمایش آمیلاز خون برای پانکراتیت می باشد. به طور عادی آمیلاز از سلول های آسینارپانکراسی به مجرای پانکراس و بعد از آن به دئودنوم می ریزد. آمیلاز در روده باریک به کاتابولیسم کربوهیدرات ها به اجزاء قندی ساده آن ها کمک می کند. آزمایش آمیلاز خون برای تشخیص و کنترل دوره بالینی پانکراتیت است.

{slider دلایل کاهش آمیلاز خون}

دلایل کاهش آمیلاز خون:

توضیح ندارد

{slider دلایل افزایش آمیلاز خون}

دلایل افزایش آمیلاز خون:

 • بیماری GI
 • پانکراتیت عود کننده ی مزمن
 • زخم پپتیک نفوذ کننده به پانکراس
 • پانکراتیت حاد
 • کتواسیدوز دیابتی
 • کوله سیستیت حاد و پاروتیدیت (اوریون)
 • قطع حاملگی اکتوپیک
 • نارسایی کلیوی
 • بعد از پانکراتوگرافی رتروگراد با آندوسکوپی
 • سکته ریوی

 

{slider داروهای افزایش و کاهش آمیلاز خون}

داروهای افزایش و کاهش آمیلاز خون:

داروهایی که باعث افزایش سطح سرمی بالای آمیلاز می شود :

 • دگزامتازون
 • آسپرین
 • آمینوسالیسیلیک اسید
 • اتیل الکل
 • آزاتیوپرین
 • کورتیکواستروئیدها
 • متیل دوپا
 • مواد حاجب ید دار
 • مسکن های مخدر
 • گلوکوکورتیکوئیدها
 • دیورتیکهای لوپ (مانند فوروزماید)
 • پردنیزون
 • قرص های ضد بارداری


داروهایی که باعث کاهش سطح سرمی بالای آمیلاز می شود :

 • گلوکز
 • اگزالات ها
 • سیترات ها
 • محلول های دکستروز IV

 

{slider شرایط نمونه گیری آزمایش آمیلاز خون}

شرایط نمونه گیری آزمایش آمیلاز خون:

آزمایش آمیلاز خون نیاز به ناشتا و محدودیت رژیم غذایی ندارد.

{slider آزمایشات تکمیلی آزمایش آمیلاز خون}

آزمایشات تکمیلی آزمایش آمیلاز خون:

 • لیپاز
 • آمیلاز ادرار

{slider تفسیر آزمایش آمیلاز خون}

تفسیر آزمایش آمیلاز خون:

آزمایش آملاز سرم به راحتی انجام می شود و بخش حساس آزمایش آمیلاز خون برای پانکراتیت می باشد. به طور عادی آمیلاز از سلول های آسینارپانکراسی به مجرای پانکراس و بعد از آن به دئودنوم می ریزد. آمیلاز در روده باریک به کاتابولیسم کربوهیدرات ها به اجزاء قندی ساده آن ها کمک می کند. آزمایش آمیلاز خون برای تشخیص و کنترل دوره بالینی پانکراتیت است. بیشتر برای بیماران دچار درد حاد شکمی درخواست می شود. اگرچه آمیلاز سرم آزمایش حساسی برای اختلالات پانکراس می باشد ولی آزمایش اختصاصی برای آن نمی باشد. بیماری های غیر پانکراسی دیگری می توانند موجب افزایش آمیلاز در سرم شوند. همچنین کتواسیدوز دیابتی شدید و حاملگی اکتوپیک نیز با هایپرآمیلازمی همراه می باشند.

{slider مقادیر نرمال آزمایش آمیلاز خون}

مقادیر نرمال آزمایش آمیلاز خون:

نوزادان: U/L 65 – 6

بالغین: /dl واحد سوموگی 120 – 60

احتمال دارد در حاملگی طبیعی و در افراد مسن تر مقادیر کمی افزایش یابند.

{slider مقادیر بحرانی آزمایش آمیلاز خون}

مقادیر بحرانی آزمایش آمیلاز خون:

بسته به روش آزمایش حداقل سه برابر بیشتر از حد بالای مقدار طبیعی

{/sliders}