فوریه 2020

فوریه 29, 2020

دستور العمل جمع آوری ادرار 24 ساعته

شرایط جمع آوری ادرار 24 ساعته هدف از جمع آوري نمونه ادرار 24 ساعته اندازه گيري و ارزيابي ميزان دفع مواد مختلف ( مثل پروتئين، كراتينين، […]