سپتامبر 2019

سپتامبر 28, 2019

7 مهرماه – روز اتش نشانی

سپتامبر 16, 2019

WBC

WBCاین ۳ حرف مخفف سلول‌های سفید کهن است و نشان دهند گلبولهای سفید است. اندازه گیری مقدار گلبول‌های سفید خون یکی‌از روش‌های اصلی‌تعیین وجود عفونت در […]
سپتامبر 16, 2019

WBC

WBCمخفف WHITE BLOOD CELL است و اشاره به تعداد و شمارش سلولهاي سفيد خون دارد که شامل نوتروفيل – منوسيت – لنفوسيت – بازوفيل – ائوزينوفيل […]
سپتامبر 16, 2019

VLDL

VLDLمخفف و مختصر شده VERY LOW DENSITY LIPOPROTEIN است که از دسته خانواده ليپوپروتين ها محسوب ميشود (شيلوميکرون -HDL- LDL) . شيلوميکرون چربي هاي غذايي را […]