روزپاتولوژیست

 18 نوامبر روز جهانی پاتولوژیست

هجدهم نوامبر مصادف با ۲۸ آبان ماه، فرصت مغتنمی است تا به رسم قدرشناسی از خدمات ارزشمند پاتولوژیست ها و خادمین این حوزه که در موضوع سلامتی انسان ها نقش ارزنده ای را ایفا می نمایند، قدردانی به عمل آید.پاتولوژیست‌ها متخصصان پزشکی هستند که به مطالعه علت و پیشرفت یک بیماری یا آسیب فرد بیمار کمک می‌کنند. آنها معمولاً در یک تخصص فرعی خاص، متخصص هستند و اغلب به سایر پزشکان در تشخیص، پیش آگهی و درمان شرایط کمک می‌کنند.