روز جهانی رادیولوژِی

 روز جهانی رادیولوژی گرامی باد

 

8 نوامبر هر سال به عنوان روز رادیولوژی نامیده شده است روز ترکیب پزشکی و تکنولوژی.رشته ای که با کمک روش‌های پیشرفته و ایجاد تصاویر دقیق می‌تواند حالات غیر طبیعی منجر به بیماری را کشف کند .امروزه رادیولوژی فقط استفاده از اشعه ایکس نیست ،روش‌های MRI و سونوگرافی علوم کاملاً غیر پرتوی هستند که ابزاری دقیق و لازم برای تشخیص بیماری‌های موجودو تشخیص قبل از تولد به کار میروند. سونوگرافی در کنار آزمایشات غربالگری به صورت تکنیکی کاربردی آسان و دقیق ،جهت جلوگیری از به دنیا آمدن جنین بیمار و پرمخاطره به طور روزمره در تمام جهان استفاده می‌گردد.