تست پاتولوژی

 آزمایش پاتولوژی تستی است که نمونه ای از بافت های بدن شما را بررسی می کند.

آزمایش پاتولوژی آزمایش بافت ها یا مایعات بدن برای تعیین وجود بیماری یا بررسی بیشتر آن است. 
آسیب شناسی مطالعه بیماری، از جمله علل و پیشرفت آن است.
زمانی که بیمار هستید یا نیاز به غربالگری برای بیماری دارید، معمولاً از نتایج آزمایش‌های پاتولوژی برای تشخیص وضعیت سلامتی و تصمیم‌گیری در مورد برنامه درمانی‌تان استفاده می‌شود یا به شما اطلاع می‌دهد که هیچ بیماری وجود ندارد.
دلایل زیادی برای انجام تست پاتولوژی وجود دارد، از جمله درمان یا نظارت بر بیماری، پیشگیری از بیماری ها و ارزیابی خطر ابتلا به بیماری .