نمونه گیری در منزل

 نمونه گیری درمنزل یا محل کار شما

انجام انواع نمونه گیری (خون و...)توسط کارشناسان مجرب جهت نموه گیری از نوزادان ،اطفال و بزرگسالان 

شماره تماس جهت رزرو نمونه گیری: 09373606187