سلامت روان

🌿 هفته جهانی سلامت روان 🌿

10 اکتبر روز جهانی سلامت روان و آغاز هفته بهداشت روان گرامی باد

 ✅ روز جهانی سلامت روان (10 اکتبر) و هفته سلامت روان 18 الی 24 مهرماه با شعار جهان "سلامت روان و بهزیستی همگانی را در اولویت جهانی قرار دهید" آغاز می شود.

✅ The theme for 2023, set by the World Foundation of Mental Health, is 'Mental health is a universal human right'.

✅ این روز در سال 1992 توسط سازمان بهداشت جهانی به منظور توجه بیشتر به اختلالات روانی، تاثیرات منفی آن بر جوامع بشری و پیشگیری از تبعات آن انتخاب شده است. به همین منظور در ایران 18 تا 24 مهرماه را به عنوان هفته بهداشت روانی نامگذاری کرده اند.

❇️ روز شمار هفته سلامت روان:

🌱 دوشنبه 18 مهر: نقش سیاست گذاران بر تحقق عدالت در سلامت
🌱 سه شنبه 19 مهر: نظام مراقبت های بهداشتی اولیه، رویکرد عدالت محور برای دسترسی به خدمات سلامت روان
🌱 چهارشنبه 20 مهر: سلامت روان و بهزیستی همگانی در دوران پسا کرونا
🌱 پنج شنبه 21 مهر: تاثیر روابط سالم والدین و فرزندان در تحکیم خانواده
🌱 جمعه 22 مهر: سلامت معنوی و پیشگیری از بیماری های روانپزشکی
🌱 شنبه 23 مهر: نقش سازمان های مردم نهاد و انجمن های علمی در ارتقای سلامت روان و بهزیستی جامعه
🌱 یکشنبه 24 مهر: خود مراقبتی و نقش آن در ارتقای سلامت روان جامعه