شماره تماس
026-32255063
فکس
026-32216381
info@behbodlab.ir

آزمایشگاه تشخیص طبی

/برچسب:آزمایشگاه تشخیص طبی

خونگیری کودکان

خونگیری کودکان می دانید که نمونه گیری مهم ترین قسمت در انجام آزمایش است و نمونه ی خوب با کیفیت جواب ارتباط بسیار مستقیمی دارد. خصوصا در نمونه گیری ادرار که در آن عفونت ادراری کودکان را بررسی می کنیم. خونگیری برای هر رنج سنی کمی متفاوت است. برای مثال کودکان از خونگیری فراری اند [...]

توسط | بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۵|اخبار سلامتی|0 نظر

پرولاكتين چیست؟

پرولاكتين چیست؟ پرولاكتين هورمونی است که از بخش قدامی غدة هیپوفیز آزاد می‌شود. ترشح پرولاکتین با آزاد شدن هورمون دوپامین از هیپوتالاموس تنظیم (مهار) می‌شود. هورمون آزادکنندة تیروتروپین  مترشحه از هیپوتالاموس که باعث آزاد شدن TSH از آدنوهیپوفیز می‌شود، نیز باعث رهایی پرولاکتین می‌گردد. بنابراین، در کم‌کاری تیروئید افزایش تولید پرولاکتین دیده می‌شود. مانند سایر [...]

توسط | بهمن ۱۴ام, ۱۳۹۵|اخبار سلامتی|0 نظر