نمونه ادرار برای تشخیص انواع عفونت­های دستگاه ادراری و اثبات وجود برخی از مواد و سلول­ها از جمله قند، پروتئین، خون، گلبول­های سفید و گلبول­های قرمز تحت بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم کشت داده می­شود.

اگر نمونه ادرار در زمان جمع­آوری آلوده شود نتایج آزمایش ادرار و کشت آن خصوصا از نظر تشخیص عفونت­ها دچار اشکال خواهد شد، لذا باید نکات زیر را رعایت نمود:

  • پیش از انجام آزمایش از نوشیدن بیش از حد مایعات اجتناب نمائید.
  • دست­های خود را کاملا با آب و صابون شسته و به خوبی با دستمال کاغذی خشک کنید.
  • درب ظرف ادرار را با احتیاط باز کنید؛ بدون آن که دست­های شما با سطح داخلی ظرف یا درب آن تماس پیدا کند.
  • سر آلت را با دستمال مرطوب یکبار مصرف دوبار و هر بار با استفاده از یک دستمال جدید تمیز کنید.
  • مراقب باشید که سر آلت به سطح داخلی ظرف نخورد.
  • مقدار کمی از قسمت اول ادرار (چند قطره اول) را به داخل توالت تخلیه کرده و حدود ۳۰ میلی لیتر (نصف ظرف نمونه) از آن را جمع کنید.
  • درب ظرف نمونه را بسته و آن را تحویل آزمایشگاه دهید.

توجه داشته باشید که: بهترین نمونه برای تشخیص عفونت­های ادراری نخستین نمونه ادرار صبحگاهی است.

مراجعه کننده گرامی:

در صورتی که نمونه ادرار در منزل تهیه می­شود:

  • حتما پس از جمع آوری ادرار باید آن را در طبقه پائین درب یخچال قرار دهید.
  • نمونه ادرار را تقریبا تا ۱۲ ساعت پس از جمع آوری می­توان در یخچال نگهداری نمود.
  • در زمان انتقال نمونه ادرار به آزمایشگاه آن را در کنار یخ قرار دهید.

4