• شب قبل از آزمایش حداقل ۸ ساعت ناشتا باشید.
  • ابتدا یک نمونه خون جهت تعیین قند خون ناشتا از شما گرفته شده و سپس به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ۷۵/۱ گرم (حداکثر ۷۵ گرم) قند به شما داده می­شود تا میل کنید.
  • توجه داشته باشید که نباید هیچ ماده­ای برای بهتر شدن طعم محلول قند به آن اضافه کنید. فقط می­توان مقداری آبلیمو به آن اضافه نمود تا طعم آن قابل تحمل باشد. محلول قندی تهیه شده را در طی مدت ۵ دقیقه به آرامی بنوشید.
  • دقیقا ۲ ساعت پس از شروع مصرف محلول قند، نمونه خون از شما گرفته می­شود.
  • مواردی که در ۵ بند آخر دستورالعمل قند خون ۲ ساعت پس از غذا آماده است را در این مورد نیز رعایت فرمائید.

در برخی از آزمایش­ها، ممکن است نیاز به ناشتایی بیشتر یا کمتر از ۱۲ ساعت وجود داشته باشد؛ یا در برخی موارد دیگر باید بعضی از داروها را قطع کرد و کشیدن سیگار را متوقف نمود.

2