ضمن آرزوی سلامت برای شما کاربران محترم آزمایشگاه بهبد و تشکر از انتخاب شما که آزمایشگاه بهبد را حهت انجام آزمایشات پزشکی خود انتخاب کرده اید تقاضا دارم نظرات خود را درباره خدمات آزمایشگاه منعکس فرمائید که نظرات شما راهگشای ما خواهد بود تا بتوانیم در مورد بهتر و بیشتر خدمت به شما عزیزان گام برداریم.

لطفا صبر کنید